foto: unhcr/morteza nikoubazi

foto: unhcr/morteza nikoubazi

 

Strengest i Europa

I februar 2016 endret UDI sin vurdering av situasjonen i Afghanistan og hevet terskelen for å få beskyttelse. Ingen av landets provinser ble lenger ansett som utrygge nok til at det gir grunnlag for beskyttelse. Endringen innebar at det ble stilt langt strengere krav til asylsøkernes individuelle anførsler, og at asylsøkere måtte vise at de var spesielt utsatt sammenlignet med andre fra samme område. Resultatet var at langt flere enn før fikk avslag. 

Innstrammingen skjedde til tross for at Norges asyl- og returpraksis overfor afghanere allerede før dette var blant Europas strengeste, og at både sikkerhetssituasjonen og den humanitære situasjonen i Afghanistan har blitt klart forverret de siste årene. Flere andre land har gått i motsatt retning av Norge, og gir nå beskyttelse til flere afghanere eller vurderer å stanse utsendelser til landet, på grunn av den forverrete situasjonen for sivile.

Våren 2017 har UDI justert praksisen. Nå anses to av 34 provinser i Afghanistan som utrygge. Praksis er fortsatt betydelig strengere enn den var før innstrammingen i februar 2016.

foto: unhcr/jim huylebroek

foto: unhcr/jim huylebroek

 

Barn rammes hardest

Innstrammingen har særlig rammet de mest sårbare afghanere. 88 prosent av afghanske barnefamilier fikk avslag i 2016, mot om lag 50 prosent i årene før. I 2016 var det hele 627 barn som kom sammen med familien som fikk avslag og som må returnere til Afghanistan. Tilsvarende tall for 2014 og 2015 var 25 og 37. Mange av familiene sendes tilbake til andre områder enn hjemstedet, hvor de gjerne mangler nettverk, som er av svært stor betydning i det afghanske samfunnet, blant annet for å kunne skaffe jobb og et sted å bo. 

 

 

Foto øverst på siden: Espen Rasmussen