Kilder: Framstillingen av de ulike landene tar utgangspunkt i NOAS’ arbeid med rettshjelp til asylsøkere med avslag. Mer informasjon om hvilke asylsaker som innvilges finnes i UDIs praksisnotater, som det er lenket til under presentasjonen av hvert av landene. Tallene er basert på UDIs statistikk over asylankomster og vedtak, og europeisk statistikk fra Eurostat som viser hvor stor andel av asylsøkere fra ulike land som i gjennomsnitt får oppholdstillatelse i Europa. For noen land, som Afghanistan og Irak, er andelen som får avslag langt høyere i Norge enn i Europa generelt.


NOAS’ ARBEID

NOAS bistår et stort antall asylsøkere med avslag hvert år.

NOAS GJENNOMGIKK 1182 ASYLSAKER I 2016

Mange av sakene gjaldt flere personer.

Utlendingsnemnda ga 407 personer innvilgelse etter omgjøringsbegjæring i asylsaker i 2016. NOAS stod bak om lag en tredel av nemndas omgjøringer. 

I tillegg til rettshjelpsarbeidet, gir NOAS informasjon til nyankomne asylsøkere. 
Les mer om NOAS’ arbeid her.

TRYKK OG SE VIDEO OM HVORDAN NOAS ARBEIDER