ERITREA

Diktatur

Eritreere er en av de største gruppene av asylsøkere i Norge. Omtrent alle som har kommet de siste årene, har fått beskyttelse på grunn av svært alvorlige brudd på menneskerettighetene i landet. Eritrea er et land uten ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet eller bevegelsesfrihet. Forsvinninger, vilkårlige fengslinger og tortur er utbredt, og mange eritreere frykter forfølgelse fra myndighetene. Flertallet av eritreiske asylsøkere forteller at de har rømt fra eller klart å unnslippe den omfattende militærtjenesten i landet. De risikerer alvorlige overgrep fordi eritreiske myndigheter dermed anser dem som politiske motstandere eller forrædere.
 

Fastlåste avslagssaker

Verken forholdene i Eritrea eller norsk asylpraksis overfor eritreere har endret seg vesentlig de siste årene. Omtrent alle som sannsynliggjør at de er fra Eritrea, får beskyttelse. Blant de to prosentene som får avslag, er det ofte tvil om identitet og tvil om de er eritreiske statsborgere. 

 

En del eritreere har vokst opp i andre land, som Etiopia, Sudan eller Saudi-Arabia, og har aldri vært i Eritrea. De anser seg likevel som eritreiske borgere fordi foreldrene er eritreere, og fordi de mangler identitetspapirer i landet de har vokst opp i. Noen av disse personene kan skaffe eritreisk pass, men ofte vil ikke det være god nok grunn til å få beskyttelse. Norske utlendingsmyndigheter krever at de også må vise at de ikke kan dra tilbake til landet de har vokst opp i. I enkelte saker får eritreere som har bodd andre steder avslag, fordi norske myndigheter mener at de kan reise til Eritrea, selv om de da risikerer er svært langvarig og brutal militærtjeneste. Dette regnes ikke som forfølgelse, og bare de som har unndratt seg nasjonaltjenesten får beskyttelse. NOAS er uenig i vurderingen, og prøver å utfordre denne praksisen, blant annet ved å ta Eritrea-saker til domstolen.

Det er ofte vanskelig å oppnå et annet resultat i sakene til eritreere som får avslag. For at NOAS skal engasjere seg i en sak, må vi kunne påvise konkrete feil i saksbehandlingen, eller ha ny informasjon av vesentlig betydning for saken.
 

Ingen tvangsreturer

Norge tvangsreturnerer ikke personer til Eritrea, og en del eritreere med avslag har bodd lenge i Norge. NOAS mottar saker både fra personer som har bodd her i kort tid, og personer som har vært her lenge. En av NOAS’ klienter har bodd i Norge i 14 år uten å få oppholdstillatelse, og kan heller kan sendes tilbake til hjemlandet.