ETIOPIA

Titusener arrestert i protester

Siden våren 2014 har det vært mye uro i Etiopia knyttet til protester blant oromo-befolkningen, som er den største etniske gruppen i Etiopia. Demonstrasjoner har etter hvert spredd seg og fått økt oppslutning. Situasjonen kulminerte med at det ble erklært unntakstilstand høsten 2016. Titusener har blitt arrestert, og mange hundre er drept i protestene. Det konkrete antallene arresterte og drepte er usikre, og varierer. 
 

Mange opposisjonelle får avslag

Etiopia-sakene NOAS mottar, gjelder i all hovedsak frykt for reaksjoner på grunn av politisk aktivitet. Omtrent alle asylsøkerne opplyser at de har deltatt i opposisjonell politisk virksomhet i hjemlandet. Noen mener at de risikerer forfølgelse på grunn av familiemedlemmers politiske aktivitet. Mange av de etiopiske asylsøkerne er også politisk aktive i Norge, noe etiopiske myndigheter vet og følger med på.

 

I 2015 kom en del oromoer som hadde deltatt i protester mot regjeringen. Mange av dem har fått avslag. Norske utlendingsmyndigheter mener at det bare er dem som har hatt en ledende rolle i protestene som risikerer forfølgelse ved retur til hjemlandet. NOAS mener at denne risiko-terskelen er for høy, og at flere av dem som har fått avslag risikerer alvorlige overgrep ved retur.

For saker som gjelder politisk aktivitet i Norge, er terskelen enda høyere. Bare de som har en sentral rolle i ulovlige politiske partier eller grupperinger, og som etiopiske myndigheter vil anse som en trussel mot regimet ved retur, får beskyttelse. 
 

Få tvangsreturneres

Tvangsretur til Etiopia er vanskelig å gjennomføre, og en del av etiopierne som kontakter NOAS har bodd lenge i Norge etter endelig avslag. I 2016 så vi at en del etiopiere som har levd som papirløse i Norge i flere år, reiste videre til andre europeiske land og til Canada.