IRAN

Vanskelig menneskerettighetssituasjon

Forventningene om en forbedret menneskerettighetssituasjon i Iran etter at president Hassan Rouhani ble valgt i 2013, har dessverre ikke slått til. Tvert imot gjennomføres det nå flere henrettelser enn tidligere. Den væpnede konflikten med kurdiske grupper har også blusset opp igjen, og for første gang på mange år har det vært væpnet kamp og trefninger mellom iranske myndigheter og kurdiske grupper basert i Irak. 
 

Konvertitter

NOAS engasjerer seg i en del saker som gjelder iranske konvertitter. Bare hvis det er sannsynlig at en konvertitt vil være leder, pastor eller synlig misjonerende ved retur til Iran, vil de få beskyttelse. Her skillernorsk praksis seg fra praksis andre land i Europa som gir beskyttelse til iranske kristne konvertitter som utøver sin tro sammen med andre, uten at de trenger å ha en bestemt posisjon eller rolle. 

FOTO: UNHCR/MORTEZA NIKOUBAZI

FOTO: UNHCR/MORTEZA NIKOUBAZI

 

Opposisjonelle

Mange iranske asylsøkere frykter også reaksjoner på grunn av ulovlig politisk aktivitet. NOAS involverer seg i sakene til en del iranere som ikke blir trodd på at de har deltatt i kurdisk politisk opposisjonsaktivitet i hjemlandet. Noen frykter også reaksjoner på grunn av politisk aktivitet i Norge, blant annet politiske ytringer på internett. Norske myndigheter mener det bare er politisk aktive personer med en særdeles aktiv eller synlig profil som vil anses som en trussel og som derfor risikerer alvorlige overgrep fra iranske myndigheter ved retur.

Se også omtale av statsløse asylsøkere med iransk bakgrunn under landprofilen «statsløse». Disse personene vil ofte være registrert som iranske borgere.