SYRIA

Regjeringen måtte snu i Storskog-sakene

Så godt som alle syrere som får asylsaken sin vurdert i Norge, får beskyttelse. De Syria-sakene NOAS har engasjert seg i, gjelder syrere som kom til Norge over den norsk-russiske grensen ved Storskog høsten 2015, og som ble nektet å få asylsøknaden sin vurdert her. Norske myndigheter mente de kunne dra tilbake til Russland. Storskog-praksis er nærmere beskrevet her.

NOAS har bistått flere asylsøkere som hadde visum eller oppholdstillatelse i Russland som var utgått, skaffet på falskt grunnlag eller som bare gjaldt for en innreise. Russiske myndigheter sa tidlig at de ikke aksepterte å ta imot personer som ikke hadde lovlig opphold i Russland. Norske myndigheter holdt likevel fast på at disse personene ikke skulle få asylsøknaden sin vurdert i Norge. 

I tillegg var det usikkert om asylsøkere ville få tilgang til asylsystemet i Russland, eller om de ville få en rettferdig behandling av sin sak der. Russland mener for eksempel at områder i Syria som er kontrollert av regimet til president Assad er trygge, og at syrere kan sendes tilbake dit. FNs høykommissær for flyktninger har dokumentert at Russland har deportert syrere tilbake til hjemlandet. 


FOTO: UNHCR/IVOR PRICKETT

FOTO: UNHCR/IVOR PRICKETT

 

NOAS har bistått asylsøkere fra Syria og andre land som krysset grensen ved Storskog, inkludert flere barnefamilier. Vi har også bistått advokater som jobbet med disse sakene. NOAS bistod dessuten flere asylsøkere som hadde blitt sendt til Russland. I noen av sakene måtte norske myndigheter hente asylsøkerne tilbake til Norge.

Både politiets utlendingsenhet, UDI og Utlendingsnemnda oppfordret departementet om å oppheve instruksen som hindret mange hundre syriske flyktninger i å få behandlet sine søknad om beskyttelse i Norge. Det tok likevel lang tid før norske myndigheter erkjente at mange av asylsøkerne som kom over Storskog ikke kunne sendes tilbake til Russland. I april 2016 snudde departementet når det gjaldt asylsøkere med engangsvisum som hadde gått ut. Først i november 2016 sa departementet at personer som hadde flerreisevisum eller utløpt oppholdstillatelse i Russland, skulle få behandlet asylsaken sin i Norge. Asylsøkerne hadde da ventet i over et år, og mange av dem hadde ikke en gang blitt informert om hva som hadde skjedd i sakene deres. 

Personer med flerreisevisum eller oppholdstillatelse som ikke er utløpt, får imidlertid ikke asylsøknaden sin vurdert i Norge. Det finnes fortsatt syrere i Norge som ikke kan få en forsvarlig behandling av asylsaken sin i Russland, men som likevel blir nektet å få søknaden sin om beskyttelse vurdert her. NOAS jobber med slike saker, og vurderer blant annet å ta en av dem til retten.