Afghanistan

Alvorlig sikkerhetssituasjon

FN har dokumentert at over 10.000 sivile ble skadet eller drept i Afghanistan i 2017. Færre sivile ble drept i tradisjonell krigføring i 2017 sammenlignet med 2016, men antall sivile drept og skadet i forbindelse med terrorangrep økte kraftig. 30 prosent av de skadde og drepte var barn. Kabul var den klart farligste provinsen for sivile i 2017. Kabul hadde nesten dobbelt så mange skadde og drepte sammenlignet med provinsen Helmand – som hadde nest flest skadde og drepte.

Streng norsk praksis

Over 70 prosent av afghanske asylsøkere som fikk saken sin behandlet i 2017, fikk avslag. Til tross for den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, har norske innstramninger i regelverk og praksis ført til at langt flere asylsøkere fra Afghanistan får avslag. UDI definerte i 2016 langt flere områder i Afghanistan som trygge enn tidligere, og endring av reglene for internflukt har også bidratt til at flere får avslag. Mange afghanere som får avslag på asylsøknaden i Norge, henvises til internflukt i Kabul.

 

Asylinnstramningene har i stor grad rammet afghanske barn alene på flukt. I 2017 fikk over halvparten av de enslige mindreårige asylsøkere fra Afghanistan enten avslag eller opphold i Norge kun til de fyller 18 år – som i praksis er et utsatt avslag. Les mer om Norges behandling av enslige mindreårige her.

Kvinner blir ikke trodd

NOAS bistår en del kvinner og par som har hatt utenomekteskapelige forhold og som risikerer æresrelatert forfølgelse ved retur. Mange av dem blir ikke trodd av utlendingsmyndighetene, fordi slike brudd mot tradisjoner og normer innebærer stor risiko i Afghanistan og derfor anses som usannsynlige. 

 
Mange kvinner som forteller at de har hatt utenomekteskapelig forhold og risikerer forfølgelse ved retur, blir ikke trodd av utlendingsmyndighetene.  foto: Espen Rasmussen

Mange kvinner som forteller at de har hatt utenomekteskapelig forhold og risikerer forfølgelse ved retur, blir ikke trodd av utlendingsmyndighetene. foto: Espen Rasmussen

 

NOAS mener at landinformasjon om situasjonen i Afghanistan brukes feil i en del av disse sakene. At visse handlinger sanksjoneres strengt, betyr ikke at de ikke forekommer. Mye av informasjonen utlendingsforvaltningen bruker, gjelder den dominerende folkegruppen pashtunere, og passer ikke alltid godt i saker som gjelder personer med en annen bakgrunn. For eksempel er hazara, som er shia-muslimer, ofte mer liberale enn pashtunere, som er sunni-muslimer. 

Norske utlendingsmyndigheter bruker også lignende begrunnelser overfor en del kvinner som flykter alene. Utlendingsmyndighetene mener at det ikke er troverdig at de har reist til Europa uten et mannlig familiemedlem, siden det ikke er vanlig for afghanske kvinner å reise alene.

 
Kabul var den klart farligste provinsen for sivile i 2017.
Asylinnstramningene har i stor grad rammet afghanske barn alene på flukt.

NOAS bistår også en del afghanske kvinner som anfører å bli mishandlet av familiemedlemmer, eller som ikke har mannlig nettverk i Afghanistan. Det er ubestridt at afghanske kvinner som vil være uten støtte fra et mannlig familiemedlem ved retur, har krav på beskyttelse. Men i en del saker blir ikke kvinnene trodd på at de mangler mannlig nettverk.

 

 
 

Enslige menn vurderes strengt

Svært få enslige menn fra Afghanistan får oppholdstillatelse i Norge. Selv om de risikerer forfølgelse på hjemstedet, vil de nesten alltid kunne henvises til internflukt i en annen del av hjemlandet som utlendingsmyndighetene anser som trygt. Til og med personer som har jobbet for utenlandske styrker i Afghanistan får ofte avslag, med begrunnelsen at de ikke lenger er et «mål» når de har avsluttet arbeidet.

 

Foto forsidebilde for landprofil Afghanistan: UNHCR/Jim Huylebroek