Etiopia

Titusener arrestert i protester

Siden våren 2014 har det vært mye uro i Etiopia knyttet til protester blant oromo-befolkningen, som er den største etniske gruppen i Etiopia. Demonstrasjonene har i hovedsak rettet seg mot etiopiske myndigheters planer om at landets hovedstand skal utvides inn på Oromias territorium. Demonstrasjoner har etter hvert spredd seg og fått økt oppslutning. Situasjonen kulminerte med at det ble erklært unntakstilstand høsten 2016. Titusener har blitt arrestert, og mange hundre er drept i protestene. Urolighetene har vedvart i 2017, og den store usikkerheten om den politiske situasjonen i landet førte til at statsministeren gikk av i februar 2018 og det ble innført ny unntakstilstand.

Titusener har blitt arrestert, og mange hundre er drept i protestene.
 
Mange av de etiopiske asylsøkerne er også politisk aktive i Norge, noe etiopiske myndigheter vet og følger med på.

Mange opposisjonelle får avslag

Etiopia-sakene NOAS mottar, gjelder i all hovedsak frykt for reaksjoner på grunn av opposisjonell politisk aktivitet i hjemlandet – særlig deltakelse i demonstrasjoner mot myndighetene (se forrige avsnitt). Mange av de etiopiske asylsøkerne er også politisk aktive i Norge, noe etiopiske myndigheter vet og følger med på.

I 2015 kom en del oromoer til Norge som hadde deltatt i protester mot den etiopiske regjeringen, og mange av dem har fått avslag. Norske utlendingsmyndigheter mener at det bare er personer som har hatt en ledende rolle i protestene som risikerer forfølgelse ved retur til Etiopia. NOAS mener denne risiko-terskelen er for høy, og at flere av dem som har fått avslag risikerer alvorlige overgrep ved retur.

For saker som gjelder politisk aktivitet i Norge, er terskelen enda høyere. Det gis kun beskyttelse til personer som har en sentral rolle i ulovlige politiske partier eller grupperinger, og som etiopiske myndigheter vil anse som en trussel mot regimet ved retur.

 
Norske myndigheter har gitt avslag til mange av oromoene som har søkt beskyttelse i Norge etter å ha deltatt i protester mot den etiopiske regjeringen.  foto: Hentet    herfra   .

Norske myndigheter har gitt avslag til mange av oromoene som har søkt beskyttelse i Norge etter å ha deltatt i protester mot den etiopiske regjeringen. foto: Hentet herfra.

 

Få tvangsreturneres

Tvangsretur til Etiopia er vanskelig å gjennomføre, og en del av etiopierne som kontakter NOAS har bodd lenge i Norge etter endelig avslag. I 2016 og 2017 så vi at en del etiopiere som har levd som papirløse i Norge i flere år, reiste videre til andre europeiske land og til Canada.

I 2017 så vi for første gang at etiopiere ble tvangsreturnert til Etiopia uten pass, som er en ny utvikling og har skapt stor uro blant etiopiere. I 2017 ble totalt 20 personer som hadde søkt asyl i Norge, uttransportert til Etiopia.

 

Foto forsidebilde for landprofil Etiopia: Hentet herfra.