Iran

Vanskelig menneskerettighetssituasjon

Forventningene om en forbedret menneskerettighetssituasjon i Iran etter at president Hassan Rouhani ble valgt i 2013, har dessverre ikke slått til. Tvert imot gjennomføres det nå flere henrettelser enn tidligere. Den væpnede konflikten med kurdiske grupper har også blusset opp igjen, og det har vært væpnet kamp og trefninger mellom iranske myndigheter og kurdiske grupper basert i Irak. 

Tvert imot gjennomføres det nå flere henrettelser enn tidligere.

Konvertitter

En del iranske asylsøkere frykter forfølgelse ved retur til hjemlandet fordi de har konvertert fra islam til kristendommen. Norsk praksis frem til høsten 2017, har vært at det bare gis beskyttelse hvis det er sannsynlig at en konvertitt vil være leder, pastor eller synlig misjonerende ved retur til Iran. Her skiller norsk praksis seg fra praksis i andre europeiske land, der det gis beskyttelse til iranske kristne konvertitter som utøver sin tro sammen med andre, uten at de trenger å ha en bestemt posisjon eller rolle. Nye rapporter fra Landinfo og rapporten «Tro, håp og forfølgelse II» fra NOAS med flere, ser ut til å bidra til en justering av praksis. Noen flere iranske konvertitter enn tidligere anses nå å ha et beskyttelsesbehov på grunn av deres trosidentitet og trosaktivitet.

 
Mange iranske asylsøkere frykter reaksjoner ved retur fordi de har deltatt i ulovlig kurdisk politisk opposisjonsaktivitet i hjemlandet.
 
 
En del iranske asylsøkere har konvertert fra islam til kristendommen, og frykter derfor forfølgelse ved retur til Iran.  Foto: Steinar Ims

En del iranske asylsøkere har konvertert fra islam til kristendommen, og frykter derfor forfølgelse ved retur til Iran. Foto: Steinar Ims

 
 

Opposisjonelle

Mange iranske asylsøkere frykter reaksjoner ved retur fordi de har deltatt i ulovlig kurdisk politisk opposisjonsaktivitet i hjemlandet. Noen frykter også reaksjoner på grunn av politisk aktivitet i Norge, blant annet etter politiske ytringer på internett. Norske myndigheter mener det bare er personer med en særdeles aktiv eller synlig politisk profil som vil anses som en trussel og som derfor risikerer alvorlige overgrep fra iranske myndigheter ved retur.

 

Foto forsidebilde for landprofil Iran: Steinar Ims