Somalia

Forbedret, men ustabil sikkerhetssituasjon

Sikkerhetssituasjonen i Somalia er forbedret i løpet av de siste årene. Situasjonen i landet kan likevel ikke anses som stabil. Den militante islamistgruppen al-Shabaab har mistet den formelle kontrollen i en del områder, men er fortsatt til stede i stor grad og gjennomfører mange målrettede angrep i Mogadishu og andre områder som formelt sett er under myndighetskontroll.

Sikkerhetssituasjonen i Somalia er forbedret i løpet av de siste årene. Situasjonen i landet kan likevel ikke anses som stabil.

Norske myndigheter vurderer at sikkerhetssituasjonen i Somalia har bedret seg. Det innebærer at det er vanskeligere enn tidligere å få opphold kun på grunn av den generelle sikkerhetssituasjon i seg selv. I 2016 og 2017 utgjorde kvinner og barn den største andelen av somaliske asylsøkere til Norge, noe som kan påvirke innvilgelsesprosenten.

 

Opphør av flyktningstatus

1600 somaliske flyktninger som har vært i Norge i flere år, risikerer å miste flyktningstatus og oppholdstillatelsen. Norske myndigheter mener at sikkerhetssituasjonen i Somalia er tilstrekkelig forbedret til at flyktningstatusen kan opphøre i disse sakene. FN har kritisert Norge for praksisen, og mener at sikkerhetssituasjonen i Somalia ikke er god nok til at flyktningstatus kan trekkes tilbake. Les mer om opphør av flyktningstatus her.

 
Norske utlendingsmyndigheter vurderer at sikkerhetssituasjonen i Somalia har blitt bedre, og gir avslag til flere somaliske asylsøkere enn tidligere.  foto: Shakur Ali/NRC

Norske utlendingsmyndigheter vurderer at sikkerhetssituasjonen i Somalia har blitt bedre, og gir avslag til flere somaliske asylsøkere enn tidligere. foto: Shakur Ali/NRC

 
1600 somaliske flyktninger som har vært i Norge i flere år, risikerer å miste flyktningstatus og oppholdstillatelsen.
 

Foto forsidebilde for landprofil Somalia: UNHCR/Assadullah Nasrullah