Syria

Syrere får beskyttelse

På grunn av borgerkrigen og den generelle voldssituasjonen i Syria, fatter UDI ingen vedtak som innebærer at syriske asylsøkere må reise tilbake til hjemlandet. Voldsbruken i landet er i stor grad rettet mot sivile. Syriske myndigheter tillegger ofte innbyggerne en politisk oppfatning og anser dem som opponenter, gjerne hele byer og landsbyer. Syrere får derfor hovedsakelig beskyttelse i Norge etter FNs flyktningkonvensjon på grunn av tillagt politisk oppfatning.  

1 prosent fikk avslag i 2017

På grunn av den alvorlige sikkerhetssituasjonen i Syria, fikk kun 1 prosent av syriske asylsøkere avslag i 2017. NOAS kjenner til saker der asylsøkeren tidligere har oppgitt å være fra Irak, men hvor det senere har vist seg at han eller hun er fra Syria. Legger norske myndigheter til grunn at asylsøkeren er syrisk statsborger, vil han eller hun normalt få beskyttelse i Norge.  

 

 

Eksklusjon fra flyktningstatus

NOAS har i rettshjelpsarbeidet mottatt noen Syriasaker der personer har blitt utelukket fra retten til flyktningstatus (eksklusjon). Norske myndigheter kan ifølge FNs flyktningkonvensjon ekskludere personer som har begått alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser, eller dersom personen har fått en endelig dom for en særlig alvorlig forbrytelse og derfor utgjør en fare for samfunnet.

På grunn av borgerkrigen og den generelle voldssituasjonen i Syria, fatter UDI ingen vedtak som innebærer at syriske asylsøkere må reise tilbake til hjemlandet.

I Syriasakene NOAS ser, gjelder det en del personer som har vært med i etterretningen til presidenten, Bashar al-Assad, eller som har kjempet mot han.

Vi har også sett eksklusjon i en sak som gjaldt en person som har forsvart seg selv og andre mot et angrep fra Assads styrker mot hjembyen hans. NOAS har i det siste fått flere eksklusjonssaker som gjelder syrere enn før.

Personer som blir ekskludert fra flyktningstatus, kan gis en midlertidig oppholdstillatelse fram til de ikke lenger vil være i fare ved en retur. Med en slik tillatelse får personen ikke familiegjenforening, som er svært uheldig for familiemedlemmer som fortsatt befinner seg i Syria.   

 
Norske myndigheter nektet å realitetsbehandle asylsøknaden til mange syriske flyktninger som kom til Norge over Storskog høsten 2015.  foto: George Ourfalian / Afp / NTB scanpix

Norske myndigheter nektet å realitetsbehandle asylsøknaden til mange syriske flyktninger som kom til Norge over Storskog høsten 2015. foto: George Ourfalian / Afp / NTB scanpix

 

Syrere som kom over Storskog

Nesten alle syrere som får asylsaken sin vurdert i Norge får oppholdstillatelse her. Mange syriske flyktninger som kom over Storskog høsten 2015, ble imidlertid nektet å få asylsøknaden sin behandlet i Norge – og bedt om å reise tilbake til Russland. Flyktninger som returnerer til Russland får ikke en forsvarlig behandling av asylsøknaden sin, og risikerer å bli returnert til forfølgelse i Syria. Les mer om Storskog-praksis her.

 

Foto forsidebilde for landprofil Syria: George Ourfalian / AFP / NTB scanpix