Fortsatt få asylsøkere

Det har vært en kraftig nedgang i antall personer som søker beskyttelse i Norge. Norge er det landet i Europa som hadde størst prosentvis nedgang i antallet asylsøkere fra 2015 til 2016, på om lag 90 prosent. Lave ankomster fortsatte i 2017. Den viktigste årsaken til de lave ankomsttallene er stengte grenser.

I tillegg til asylsøkerne som selv har reist til Norge, har cirka 1500 asylsøkere til sammen i 2016 og 2017 blitt hentet til Norge fra Hellas og Italia gjennom EUs relokaliseringsprogram.

 

ANTALL SOM HAR SØKT ASYL I NORGE:

klikk for å gjøre bildet større

 

 

HVOR KOMMER ASYLSØKERNE FRA?

klikk for å gjøre bildet større

 

Flest fra Syria og Eritrea

De fleste asylsøkerne som kom til Norge i 2017 var kvinner og barn (58 prosent).

Syrere og eritreere utgjorde de to klart største gruppen som søkte asyl i Norge i 2017. Asylsøkere fra Syria og Eritrea får i stor grad beskyttelse i Norge.

Antall asylsøknader fra tyrkiske borgere økte i 2017 sammenlignet med 2016. Les mer her.

 

 

HVEM FÅR BLI?

klikk for å gjøre bildet større