Etiopia

Store endringer i Etiopia

Fra våren 2014 var det mye uro i Etiopia knyttet til protester blant oromo-befolkningen, som er den største etniske gruppen i Etiopia. Demonstrasjonene rettet seg i hovedsak mot etiopiske myndigheters planer om at landets hovedstad skulle utvides inn på Oromias territorium. Demonstrasjonene spredte seg og fikk økt oppslutning, og situasjonen kulminerte med at det ble erklært unntakstilstand høsten 2016. Titusener ble arrestert og mange hundre drept i protestene. Urolighetene vedvarte i 2017, og den store usikkerheten om den politiske situasjonen i landet førte til at statsministeren gikk av i februar 2018 – og det ble innført ny unntakstilstand

endringene i den politiske situasjonen i Etiopia i 2018 har vært overveldende positive

I april 2018 ble Abiy Ahmed ny statsminister i Etiopia. Han har gjennomført omfattende endringer i landet. Tusenvis av politiske fanger har blitt løslatt. Den politiske opposisjonen, som regjeringen tidligere stemplet som terrororganisasjoner, har blitt lovlige og fått mulighet til å delta i et nytt politisk samarbeid fram mot valget i 2020. 

Det er foreløpig noe tidlig å si om vi ser en varig endring i Etiopia. Det gjenstår å se om valget i 2020 blir et fritt valg – som varslet av den nye statsministeren, men endringene i den politiske situasjonen i Etiopia i 2018 har vært overveldende positive.  

Fredsavtale med Eritrea

I juli 2018 inngikk Etiopia en fredsavtale med Eritrea etter 20 år fiendskap. Landene har frem til dette ikke hatt diplomatiske forbindelser og ingen handel seg imellom, og hatretorikk har vært framtredende. Fredsavtalen satte et formelt punktum for en krigsmobilisering som har vart siden 1998. Den aktive delen av krigen, som varte fra 1998 til 2000, kostet omtrent 80.000 menneskeliv. Det har i årene etter den intensive delen av krigen vært trefninger på grensen mellom landene.   

Ny returavtale

Etiopiere er den største gruppen med utreiseplikt som bor i norske mottak. Tvangsretur til Etiopia har tidligere vært vanskelig å gjennomføre, og en del av etiopierne som kontakter NOAS har bodd lenge i Norge etter endelig avslag. 

I 2017 så vi for første gang at etiopiere ble tvangsreturnert til Etiopia uten pass, som er en ny utvikling og har skapt stor uro blant etiopiere. I 2017 ble totalt 20 personer som hadde søkt asyl i Norge, uttransportert til Etiopia. Tallet doblet seg til 40 i 2018

I januar 2019 inngikk Norge en ny returavtale med Etiopia. Det er derfor grunn til å tro at antallet tvangsreturer til Etiopia vil øke ytterligere.  


Foto ved link på forsiden: Sosiale medier (hentet herfra)