Iran

Vanskelig menneskerettighetssituasjon

Forventningene om en forbedret menneskerettighetssituasjon i Iran etter at president Hassan Rouhani ble valgt i 2013, har dessverre ikke slått til. Tvert imot gjennomføres det nå flere henrettelser enn tidligere. Med forbehold om at henrettelser kan være hemmeligholdt, er det kun Kina som gjennomfører flere henrettelser enn Iran. 

Iranske myndigheter tillater ikke politisk eller religiøs opposisjon, og slik aktivitet forfølges. Det har i 2018 blitt meldt om henrettelse av politisk opposisjonelle, og i september 2018 angrep iranske regjeringsstyrker basene til den kurdisk-iranske opposisjonen i Irak og drepte minst 15. Før jul i 2018, arresterte iranske myndigheter 114 kristne i løpet av en uke. 

Politisk opposisjonelle

Mange iranske asylsøkere frykter reaksjoner ved retur fordi de har deltatt i ulovlig kurdisk politisk opposisjonsaktivitet i hjemlandet. Noen frykter også reaksjoner på grunn av politisk aktivitet i Norge, blant annet etter politiske ytringer på internett. Norske myndigheter mener det bare er personer med en særdeles aktiv eller synlig politisk profil som vil anses som en trussel og som derfor risikerer alvorlige overgrep fra iranske myndigheter ved retur.

Iranske myndigheter begår alvorlige menneskerettighetsbrudd ovenfor befolkningen.  IllustrasjonsFoto: Steinar Ims

Iranske myndigheter begår alvorlige menneskerettighetsbrudd ovenfor befolkningen. IllustrasjonsFoto: Steinar Ims

Iranske myndigheter tillater ikke politisk eller religiøs opposisjon, og slik aktivitet forfølges.

Konvertitter

En del iranske asylsøkere frykter forfølgelse ved retur til hjemlandet fordi de har konvertert fra islam til kristendommen. Norske myndigheter innvilger kun beskyttelse i disse sakene hvis det er sannsynlig at en konvertitt vil være leder, pastor eller synlig misjonerende ved retur til Iran. Her skiller norsk praksis seg fra praksis i flere andre europeiske land, der det gis beskyttelse til iranske kristne konvertitter som utøver sin tro sammen med andre – uten at de trenger å ha en bestemt posisjon eller rolle.