Syria

Rikets tilstand_illustrasjoner 2019-11.png
På grunn av borgerkrigen og den generelle voldssituasjonen i Syria, fatter UDI ingen vedtak som innebærer at syriske asylsøkere må reise tilbake til hjemlandet.

Syrere får beskyttelse

På grunn av borgerkrigen og den generelle voldssituasjonen i Syria, fatter UDI ingen vedtak som innebærer at syriske asylsøkere må reise tilbake til hjemlandet. Voldsbruken i landet er i stor grad rettet mot sivile. Syriske myndigheter tillegger ofte innbyggerne en politisk oppfatning og anser dem som opponenter, gjerne hele byer og landsbyer. Syrere får derfor hovedsakelig beskyttelse i Norge etter FNs flyktningkonvensjon på grunn av tillagt politisk oppfatning.  

Flere eksklusjonssaker

NOAS har i rettshjelpsarbeidet i 2018 sett flere Syria-saker enn tidligere der personer har blitt utelukket fra retten til flyktningstatus (eksklusjon). Norske myndigheter kan ifølge FNs flyktningkonvensjon ekskludere personer som har begått alvorlige handlinger, som for eksempel krigsforbrytelser. I Syria-sakene NOAS ser, gjelder det en del personer som har vært med i etterretningen til presidenten, Bashar al-Assad, eller som har kjempet mot han.

Personer som blir ekskludert fra flyktningstatus, kan gis en midlertidig oppholdstillatelse fram til de ikke lenger vil være i fare ved en retur. Med en slik tillatelse får personen ikke familiegjenforening, som er svært uheldig for familiemedlemmer som fortsatt befinner seg i Syria. 

Syrere som kom over Storskog

125 syriske flyktninger som kom over Storskog høsten 2015, har fortsatt vedtak der de nektes å få asylsøknaden behandlet i Norge og henvises tilbake til Russland. Flyktninger som returnerer til Russland får ikke en forsvarlig behandling av asylsøknaden, og risikerer å bli returnert til forfølgelse i Syria. Les mer om Storskog-praksis her.


Foto ved link på forsiden: ukjent