Eritrea

Diktatur og menneskerettighetsbrudd

Eritreere var den tredje største gruppen blant asylsøkere som kom til Norge i 2018. Nærmere hundre prosent av de eritreiske asylsøkere har de siste årene fått beskyttelse på grunn av svært alvorlige brudd på menneskerettighetene i Eritrea. Blant de få som får avslag, er det ofte tvil om identitet og tvil om de er eritreiske statsborgere. 

Eritrea er et land uten ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet eller bevegelsesfrihet. Forsvinninger, vilkårlige fengslinger og tortur er utbredt, og mange eritreere frykter forfølgelse fra myndighetene. Flertallet av eritreiske asylsøkere forteller at de har rømt fra eller klart å unnslippe den omfattende obligatoriske nasjonaltjenesten i landet, som kan omfatte både sivile og militære oppgaver. De risikerer alvorlige overgrep fordi eritreiske myndigheter dermed anser dem som politiske motstandere eller forrædere.

Sommeren 2018 inngikk Eritrea og Etiopia en fredsavtale, som blant annet har ført til at innbyggerne kan bevege seg fritt mellom de to landene. Etter åpningen av tre grenseoverganger i september 2018, har eritreere kunne reise til Etiopia uten pass og utreisetillatelse. Utreisetillatelse er imidlertid i prinsippet fortsatt et krav. Det kreves utreisetillatelse for å reise fra den internasjonale flyplassen i Asmara til Etiopia og andre internasjonale destinasjoner. Fredsavtalen med Etiopia har så langt ikke ført til endringer i menneskerettighetssituasjonen i Eritrea.

Eritrea er et land uten ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, religionsfrihet eller bevegelsesfrihet.

Brutal nasjonaltjeneste

En del eritreere har vokst opp i andre land, som Etiopia, Sudan eller Saudi-Arabia, og har aldri vært i Eritrea. I enkelte saker har eritreere som har bodd andre steder fått avslag, fordi norske myndigheter mener de kan reise til Eritrea – selv om de der har risikert brutal behandling og en langvarig nasjonaltjeneste. 

Tidligere har norske myndigheter ment at å måtte gjennomføre nasjonaltjenesten i seg selv ikke gir grunnlag for beskyttelse. NOAS er uenig i denne vurderingen, og har i mange år jobbet for en endring. I en instruks til UDI fra oktober 2018, skriver regjeringen at eritreiske borgere som ved retur til Eritrea risikerer innkalling til nasjonaltjenesten kan ha rett til beskyttelse. Det presiseres samtidig at UDI skal gjøre en konkret vurdering av beskyttelsesbehovet i den enkelte sak. Det er så langt uklart i hvor stor grad denne praksisendringen vil gjøre at flere eritreere får beskyttelse i Norge.    

Eritreere risikerer brutal behandling i en langvarig militærtjeneste.  foto: Reuters

Eritreere risikerer brutal behandling i en langvarig militærtjeneste. foto: Reuters

Ber eritreere reise til land der de ikke har lovlig opphold

I en rekke av de eritreiske avslagssakene, mener utlendingsforvaltningen at asylsøkeren kan reise til et land han eller hun ikke er statsborger av. Forvaltningen kan mene at en asylsøker er eritreisk statsborger, men la være å vurdere om det vil være trygt å returnere til Eritrea. I stedet bes asylsøkeren om å reise til et land der han eller hun tidligere har bodd, uten at norske myndigheter sjekker om han eller hun faktisk kan reise inn i det aktuelle landet og få lovlig opphold der. NOAS er kjent med saker der Sudan har nektet å ta imot eritreiske statsborgere som ikke har lovlig opphold i Sudan.

Ingen tvangsreturer

Norge tvangsreturnerer ikke personer til Eritrea. En tvangsretur kan i seg selv føre til at asylsøkeren risikerer forfølgelse, fordi eritreiske myndigheter kan mistenke at personen har uttalt seg kritisk om det eritreiske regimet til norske myndigheter. En del eritreere med avslag har derfor bodd lenge i Norge, og flere asylsøkere NOAS bistår har bodd i Norge i over 15 år uten å få oppholdstillatelse.

En del eritreere med avslag vil mest sannsynlig kunne reise til Eritrea gjennom programmet for assistert retur dersom de ønsker det, men de fleste frykter eritreiske myndigheter eller har ikke vært i Eritrea på mange år og har liten tilknytning dit.


Foto ved link på forsiden: Reuters