Rekordfå asylsøkere

Det har vært en kraftig nedgang i antall personer som søker beskyttelse i Norge, og antallet har de siste tre årene vært rekordlavt. Norge er det landet i Europa som hadde størst prosentvis nedgang i antallet asylsøkere fra 2015 til 2016, på om lag 90 prosent.

Inkludert i ankomsttallene for 2016 og 2017, er asylsøkere som ble hentet til Norge fra Hellas og Italia gjennom EUs relokaliseringsprogram - til sammen cirka 1500 asylsøkere over to år. Det var ikke et slikt relokaliseringsprogram i 2018.

 

ANTALL SOM HAR SØKT ASYL I NORGE

klikk for å gjøre bildet større


HVOR KOMMER ASYLSØKERNE FRA?

klikk for å gjøre bildet større

 

Flest fra Tyrkia

Seks av ti asylsøkere som kom til Norge i 2018 var kvinner og barn (59 prosent).

Den klart største gruppen asylsøkere var tyrkere, etterfulgt av syrere. Begge grupper får i stor grad beskyttelse i Norge. 

SEKS AV TI ASYLSØKERE I 2018 VAR KVINNER OG BARN

SEKS AV TI ASYLSØKERE I 2018 VAR KVINNER OG BARN

Innvilgelse i saker til afghanske asylsøkere økte med 30 prosent i 2018 sammenlignet med 2017. Ny behandling av sakene til en gruppe enslige mindreårige asylsøkere har bidratt til økningen.


HVEM FÅR BLI?*

KLIKK FOR Å GJØRE BILDET STØRRE

* Tallene gjelder personer som har fått saken sin realitetsbehandlet i Norge, og inkluderer ikke personer som har blitt henvist til at de kan få saken behandlet i et annet land (for eksempel på bakgrunn av Dublin-regelverket).