Kilder: Tallene i landprofilene er basert på UDIs statistikk over asylankomster og vedtak, og europeisk statistikk fra Eurostat. Vi har brukt NOAS’ erfaring fra rettshjelp til asylsøkere og UDIs praksisnotat i fremstillingen av norsk asylpraksis.